TOP Zasoby ludzkie

MODUŁ Kadry

Moduł służy do prowadzenia ewidencji kadrowej pracowników. Umożliwia podział pracowników zgodnie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Pozwala na przypisanie pracowników do różnych systemów wynagradzania. Dowolne kalendarze w powiązaniu z ewidencją absencji i planowaniem urlopów pozwalają elastycznie zarządzać zasobami ludzkimi. Współpracuje z programem Płatnik.

MODUŁ Płace

Moduł umożliwia naliczanie wynagrodzeń w różnych systemach wynagradzania (m.in. akord, prowizja). Posiada w pełni definiowane metody liczenia poszczególnych składników. Umożliwia rozliczanie umów zleceń. Generuje deklaracje PIT, współpracuje z programem Płatnik oraz generuje kompletne noty księgowe.

MODUŁ Planowanie

Moduł umożliwia planowanie obsady stanowisk w okresach długo i krótkoterminowych, uwzględniając strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, priorytety obsady stanowisk, umiejętności pracowników. Uwzględnia bieżące i planowane absencje wprowadzając automatyczne korekty planu na przyszłość.