Produkty

Kompleksowa oferta systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem

W oferowanym przez TOP S.A. zakresie znajduje pełen komplet oprogramowania naszej produkcji, zapewniający możliwość całkowitej ewidencji zjawisk gospodarczych.

Główne obszary działalności przedsiębiorstwa i dopasowana do nich oferta systemów informatycznych została przedstawiona na dole strony w formie graficznej mapki.

W celu zaznajomienia się z opisem interesującego Państwa produktu proszę wybrać odpowiednią pozycję z bocznego menu.

Wszystkie systemy produkcji TOP S.A. oparte są o jednolitą architekturę oraz te same zasady pracy. Dzięki takiemu podejściu ułatwione jest szkolenie użytkowników, a także wspólne ustawienie zasad pracy poszczególnych modułów. Wszystkie moduły naszego oprogramowania wymieniają się danymi, raz wprowadzone dane są podstawą do dalszej pracy innych użytkowników. W systemach naszej produkcji zostały zaimplementowane mechanizmy automatyzujące przygotowanie dokumentów i ich wysyłkę, sterujące obiegiem dokumentów, uprawnieniami do ich edycji i zmian.

Dzięki narzędziom parametryzacji możliwe są ustawienia każdego parametru dla komputera w sieci, dla użytkownika, grupy użytkowników czy dla poziomu dostępu użytkowników. Dzięki temu w tym samym czasie pracujący użytkownicy mogą widzieć inne informacje, mieć dostępne inne funkcje, w zależności od wymagań związanych z zasadami pracy i ochroną informacji. W kluczowych modułach funkcje specjalnie chronione lub odpowiedzialne, zabezpieczane są oprócz uprawnień użytkownika poprzez opcje autoryzacji pracownika upoważnionego do akceptacji danej operacji (np. sprzedaż dla zadłużonego kontrahenta).

Dane ilościowe i dane o działaniach użytkowników w systemie są podstawą dla narzędzi raportowania: raportów SQL, Analiz OLAP lub raportów CBI dając pełen zestaw informacji o zasobach przedsiębiorstwa konieczny do zarządzania firmą.

Ofertę produktową spółki TOP S.A. tworzą:

  • TOP9000 – Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP (obejmujący m.in. obszary: dystrybucji, sprzedaży, logistyki, kontaktów z klientami, produkcji, transportu, magazynów, finansów oraz kadr i płac),
  • TOP OLAP – System analityczny klasy Business Intelligence,
  • TOP WMS – System zarządzania magazynem wysokiego składowania,
  • TOP B2B – System Elektronicznej wymiany danych,
  • TOP CBI – Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego – system raportujący o stanie infrastruktury i procesów biznesowych,
  • Aplikacje Dedykowane – tworzone według indywidualnych potrzeb
  • Aplikacje Mobilne - tworzone według indywidualnych potrzeb

schemat TOP9000 System Klasy ERP

Poza produkcją i wdrażaniem systemów informatycznych, TOP S.A. świadczy szeroki zakres usług posprzedażnych związanych z kompleksową obsługą informatyczną przedsiębiorstw.