TOP Produkcja

MODUŁ Zlecenia/Harmonogramowanie produkcji

Moduł umożliwia tworzenie zleceń produkcyjnych, generowanie harmonogramu produkcji, ewidencję produkcji (wykorzystanie czytników kodów paskowych), śledzenie stanu zleceń produkcyjnych. Dzięki przygotowanej prognozie sprzedaży oraz informacjom o ilościach zamówionych przez odbiorców, system w sposób zautomatyzowany przygotowuje plany produkcji z uwzględnieniem optymalnej wielkości partii produkcyjnej ustawionej w odpowiednim czasie.

Plan produkcji podzielony na pojedyncze czynności może być zestawiany i obrabiany na wiele sposobów pozwalających panować nad procesami przebiegającymi na produkcji.

MODUŁ MRP/CRP

Moduł realizuje funkcje planowania zapotrzebowań materiałowych (MRP) oraz planowania zdolności produkcyjnych (CRP). Na podstawie planów produkcyjnych system zapisuje zapotrzebowania na wykonanie operacji, pozwalające ocenić jakie maszyny – gniazda będą wykorzystane, w jakim stopniu i ile potrzeba zatrudnić osób aby zrealizować zaplanowaną produkcję.

W zależności od sposobu prowadzenia zaopatrzenia możliwe jest zamawianie dostaw materiałów pod konkretne zaplanowane plany produkcyjne, lub też wykorzystując statystyczne zapotrzebowania i kontrolując je z wymaganiami planowanej produkcji.

MODUŁ Kalkulacje i rozliczenie produkcji

Moduł służy do wykonania kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia wyrobów i we współpracy z modułami F-K i Magazyn rozliczania produkcji w/g kosztów planowanych i rzeczywistych, wspomaga analizę zużycia materiałów, czasu pracy, wykorzystania maszyn.

Oprócz standardowych zestawień księgowych, rozliczenie produkcji niesie wiele informacji kontrolnych pozwalających oceniać wykonanie procesów w przedsiębiorstwie, rentowność wydziałów i działów firmy, poprzez analizę przychodów, kosztów planowanych, kosztów rzeczywistych, odchyleń wynikających ze zmian w procesie produkcji itp.

Wszystkie dokumenty tworzone na zakładzie księgowane są w sposób automatyczny, rozliczenie produkcji wraz z wyznaczaniem kluczy podziału kosztów odbywa się również automatycznie. Na podstawie danych o zużyciu planowanym i rzeczywistym system generuje szereg zestawień kontrolnych – od sumarycznych, dotyczących realizacji łącznej planów w okresach, poprzez analizę poszczególnych planów – aż do analizy wykonywanej dla pojedynczego planu pozwalającej na kontrolę szczegółową.