TOP Finanse

MODUŁ F-K

Kompleksowy system księgowy zapewniający ciągłą i bezpieczną rejestrację zjawisk gospodarczych, zautomatyzowane księgowanie wystawianych dokumentów, automatyzację raportów, deklaracji, bilansów oraz przelewów, automatyczne wyliczanie i rozliczanie różnic kursowych.

MODUŁ Kasa

Moduł umożliwia obsługę stanowisk kasowych, sprzedażnych lub kas wewnętrznych przedsiębiorstwa, współpracuje z rozrachunkami, fakturowaniem. Istnieje również możliwość pracy wielokasowej, wielooperatorowej w jednej kasie.

MODUŁ Środki Trwałe

Moduł służy do zarządzania środkami trwałymi. Umożliwia stosowanie różnych metod amortyzacji, ewidencję dopłat i dotacji, posiada rozbudowany system raportów (generowanie zestawień środków trwałych w podziałach na grupy, miejsca użytkowania, osoby odpowiedzialne za środek trwały), współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi znacznie przyspieszając proces inwentaryzacji.

MODUŁ eBank

Moduł służy do realizacji operacji typu Home Banking (import i eksport danych), generowania list przelewów do programów bankowych na podstawie zarejestrowanych zdarzeń w innych częściach systemu (księgowania, faktury).