TOP Dodatki

Inteligentny Synchronizator Danych

Oprogramowanie służące do przekazywania informacji pomiędzy lokalizacjami firmy, pozwalające na przenoszenie do centrali firmy danych o obrotach, dokumentach itp. powstałych w dowolnej lokalizacji. Oprogramowanie umożliwia przesyłanie danych określonymi częściami (np. przekazywać zmiany w stanach rozrachunków, zapasach z różnych punktów przedsiębiorstwa).

Generator Raportów SQL

Oprogramowanie umożliwiające przygotowywanie niestandardowych raportów wykorzystujące język SQL. Narzędzie daje dowolne możliwości przygotowywania własnych i specyficznych zestawień dla przedsiębiorstwa bez prac programistycznych oraz ich atrakcyjną prezentację.

Auto e-mail

Oprogramowanie umożliwiające automatyczne wysyłanie raportów na podane adresy pocztowe w określonym czasie.