TOP CRM

MODUŁ Klient

Moduł umożliwia ewidencję danych teleadresowych Klientów, śledzenie stanu rozmów z Klientami, tworzenie ofert sprzedaży, tworzenie listy zadań, pozyskanie informacji o podpisanych umowach, złożonych ofertach, prowadzenie akcji marketingowych.

MODUŁ Analizy

Moduł umożliwia wgląd w stan bieżących transakcji z Klientem (stan realizowanych zamówień, stopień wykorzystania kredytu kupieckiego, stan płatności itp.) oraz umożliwia pozyskanie informacji nt. historii transakcji.