TOP Business Intelligence

Ogromna ilość informacji generowanych w przedsiębiorstwie w wyniku pracy w/w modułów stanowi podstawę pracy TOP Business Intelligence służącego do zaawansowanych, wielowymiarowych analiz zjawisk gospodarczych.

System Business Intelligence to aplikacja i technologia służąca gromadzeniu, analizowaniu danych i udostępnianiu wniosków, które pomagają przedsiębiorstwom podejmować optymalne decyzje biznesowe. System obejmuje takie działania jak wsparcie procesu decyzyjnego, kwerendy i raportowanie, analizy online ( OLAP – On Line Analytical Processing ), analizy statystyczne, prognozowanie i data mining.

Jego zadanie polega na przekształcaniu, integracji i agregacji rozproszonych, niejednorodnych danych pochodzących z różnych systemów i aplikacji. Hurtownie danych zawierają informacje, które umożliwiają wnikliwe analizowanie działalności przedsiębiorstwa i jego wyników. Analiza wielkiej ilości danych gromadzonych w hurtowniach danych pozwala na identyfikację dotychczas niezauważalnych prawidłowości i powiązań. Ich zrozumienie i wykorzystanie pozwala na zwiększenie konkurencyjności prowadzonej działalności.

W TOP OLAP można wydzielić na trzy warstwy: zasilania, analityczną i prezentacji danych.

 • Warstwa zasilania odpowiedzialna jest za ekstrakcję danych z systemów źródłowych, ich wstępne oczyszczenie, przekształcenie i zasilenie warstwy analitycznej.
 • Warstwa analityczna jest warstwą najbardziej zróżnicowaną, w której system posiada wiele analiz gotowych – wykorzystujących duże spektrum narzędzi, rozciągające się od prostych zapytań do bazy danych, poprzez analizę wielowymiarową.
 • Warstwa prezentacji danych (wizualizacja) z kolei w jak najwygodniejszy sposób dostarcza dane użytkownikom. Wbudowany do systemu Edytor pozwala tworzyć dowolne, własne analizy bez potrzeby zakupu jakichkolwiek dodatkowych narzędzi programistycznych.

Korzyści biznesowe i operacyjne z zastosowania naszego rozwiązania to między innymi:

 • integracja danych,
 • ocena i poprawa wyników firmy,
 • decyzje biznesowe oparte o solidną informację,
 • zredukowanie czasu i kosztów przetwarzania dużych ilości danych oraz podejmowania decyzji,
 • zapewnienie pracownikom dostępu do automatycznie uaktualnianych informacji,
 • prognozowanie przyszłości na podstawie wprowadzonych danych i przyjętych założeń.

TOP Business Intelligence stanowi potężne narzędzie dla menadżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią, pozwalające na zdobycie przewagi na rynku konkurujących przedsiębiorstw. Top Business Intelligence stanowi doskonałe narzędzie analityczne, umożliwiające podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie. System pozyskuje dane z systemów znajdujących się w warstwie operacyjnej i przetwarza je w strukturach wielowymiarowych. Użytkownik otrzymuje zestaw predefiniowanych wielowymiarowych raportów dotyczących analizy różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

System pozwala na tworzenie m.in.:

 • analiz rentowności sprzedaży,
 • analiz kosztów,
 • prognoz sprzedaży,
 • analiz wiekowania zapasów,
 • analiz stanu zatowarowania,
 • automatycznego planowania zamówień,
 • planowania i budżetowania,
 • graficznej prezentacji stanu wskaźników w formie kokpitu menadżera.

Zakres funkcjonalny systemu zależy od potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.