TOP DMS

System Zarządzania Obiegiem Dokumentów TOP DMS jest odpowiedzią na rosnące potrzeby przedsiębiorstw, zwłaszcza wielooddziałowych w zakresie zarządzania, archiwizacji i natychmiastowego dostępu do dokumentacji.

Podstawowymi funkcjonalnościami i zaletami systemu są m.in.

  • powiadamianie o nowych dokumentach
  • czytelny podział dokumentu wg statusów, dat, autorów, spraw itd.
  • automatyzacja i szeroka możliwość definiowania ścieżek obiegu dokumentów
  • szeroka możliwość definiowania uprawnień i dostępu do dokumentacji
  • wiedza o statusie dokumentów, czasach pracy, osobach odpowiedzialnych, nanoszonych zmianach
  • narzędzia kontroli terminów pracy nad dokumentem
  • pełna integracja z pozostałymi modułami oprogramowania ( sprzedaż, kadry i płace, księgowość itd.)
  • możliwość wprowadzania dokumentów i danych bezpośrednio przez kontrahentów z poziomu strony www
  • trzy wersje dostępu (aplikacja desktopowa, dostęp przez stronę www, aplikacja na Androida)
  • bezpieczna archiwizacja, ułatwiająca dostęp do dokumentów i zapewniająca bezpieczeństwo danych.

wersja desktopowa Aplikacja desktopowa
wersja webowa Aplikacja webowa
wersja mobilna Aplikacja mobilna

Zachęcamy do zapoznania się z dokładniejszym opisem systemu znajdującym się w pliku PDF.