SYSTEMY B2B

System TOP B2B jest adresowany zarówno do firm produkcyjnych jak i handlowych zainteresowanych automatyzacją wymiany i przepływu informacji pomiędzy partnerami biznesowymi we wszystkich etapach realizacji współpracy handlowej oraz usprawnieniem kontroli nad realizacją zamówień i rozrachunkami.

System umożliwia dwukierunkową elektroniczną transmisję i weryfikację danych, minimalizując wymianę informacji drogą tradycyjną oraz minimalizując ryzyko popełnianych przy tym błędów.

Dzięki możliwości wymiany dokumentów w standardzie EDI system zapewnia możliwość automatycznego wprowadzania danych z otrzymanych lub wysłanych dokumentów przy wyłącznie sprawdzających czynnościach operatorskich. Zastosowanie zaawansowanego podpisu elektronicznego zwiększa bezpieczeństwo transakcji w obszarach gdzie jest to wymagane, dokumenty opatrzone takim podpisem stają się równoważne tradycyjnym papierowym dokumentom, jednocześnie są dużo łatwiejsze do archiwizacji.

Informacje z systemu TOP B2B (np. o terminach, płatnościach, cenach, zamówionym asortymencie i innych danych z zawartych umów) są na bieżąco wymieniane z systemem ERP, dając pełną bieżącą informację konieczną do analiz i raportów oraz są podstawą dla pracy narzędzi planujących możliwości produkcyjne i zaopatrzenie.

Przykładowymi korzyściami z wdrożenia systemu TOP B2B są m.in.

  • automatyzacja procesów wymiany dokumentów w obszarach zamawiania, fakturowania i rozliczenia zakupów, itp.,
  • automatyzacja czynności operatorskich i kontrolnych związanych z działalnością handlową,
  • likwidacja przekłamań, nieprawidłowości i błędów w wystawianych i otrzymywanych dokumentach,
  • przyśpieszenie, standaryzacja i poprawa jakości komunikacji z partnerami biznesowymi,
  • lepsze zarządzanie relacjami między partnerami biznesowymi,
  • skrócenie czasu obsługi kontrahentów i realizacji zamówień,
  • możliwość wzajemnej kontroli rozrachunków pomiędzy firmami współpracującymi,
  • możliwość zawierania bezpiecznych transakcji dzięki autoryzacji i kontroli uczestników,
  • możliwość śledzenia procesu zakupowego, np. zgłoszenie zapotrzebowania, zamówienie, odbiór, rozliczenie faktury,
  • możliwość udostępniania partnerom informacji o stanach magazynowych i możliwych czasach realizacji zamówienia.

TOP B2B jest systemem dedykowanym i każdorazowo jest wdrażany na podstawie indywidualnych potrzeb opracowanych na podstawie analizy przedwdrożeniowej wykonanej u Klienta.

TOP S.A. zapewnia możliwość zarówno konsultacji jak i pełnej pomocy podczas przygotowywania wniosku unijnego o wsparcie dla wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Firmy zainteresowane możliwościami jakie daje system wspierający elektroniczną wymianę danych TOP B2B prosimy o kontakt z naszymi konsultantami pod nr tel 17 856 39 99 lub topsa@topsa.com.pl.