Programy księgowe SOLO

System Finansowo-Księgowy TOP SOLO jest całkowicie polskim programem dla przedsiębiorstw dowolnych branż, zajmującym się wszelkimi zadaniami stojącymi przed księgowością finansową firmy.

Podstawowe cechy programu księgowego SOLO to:

 • dowolna wielkość planu kont,
 • dowolna ilość poziomów agregacji planu kont i zapisów na kontach,
 • dowolna ilość dzienników cząstkowych,
 • dowolna ilość zapisów, odporność na duże ilości informacji,
 • definiowane szablony importy danych z systemów sprzedaży, kasowych itp.,
 • definiowane zasady przeksięgowywania pomiędzy zespołami kosztów,
 • automatyczne i definiowane przeksięgowania w/g zadanych lub wyliczanych kluczy kosztowych,
 • podglądy on-line zestawień obrotów i sald, zapisów na kontach ksiąg, kartotek kont analitycznych i syntetycznych,
 • pełna informacja o rozrachunkach,
 • dowolna ilość not księgowych, definiowanie własnych not, wezwań do zapłaty itp.,
 • automatyczne i definiowane analizy,
 • przygotowanie automatycznych druków typu bilans, rachunek wyników, przepływy itp.,
 • rejestracja obrotów i sald wielowalutowa,
 • automatyczne wyliczanie i rozliczanie różnic kursowych,
 • planowanie i śledzenie kosztów i wydatków, kontrola realizacji planów finansowych,
 • współpraca z home-bankingiem,
 • i wiele innych.

System pracuje w przedsiębiorstwach różnych branż, od zakładów budżetowych do dużych przedsiębiorstw handlowych czy produkcyjnych.

Dzięki zastosowanej architekturze jest stabilny, łatwy do wdrożenia i wyszkolenia pracowników. W sposób prosty współpracuje z systemami transmisji danych do i z banków (uzyskał certyfikat Partner BPH), oraz systemami realizującymi różne operacje wewnątrz przedsiębiorstwa.