Program sprzedażowo-magazynowy SOLO

Dla obsługi Sprzedaży w przedsiębiorstwie dedykowany jest moduł SOLO – Sprzedaż. Zbudowany w architekturze Client-Server z wykorzystaniem SQL-owych serwerów baz danych zapewnia prócz znacznej produktywności i bezpieczeństwa danych bardzo bogatą funkcjonalność.

Podstawowymi cechami systemu sprzedaż są:

 • generowanie wszelkich dokumentów obrotu ilościowo-wartościowego,
 • praca w trybie on-line, wszelkie dane uzupełniane i aktualizowane są na bieżąco, możliwość ustawienia własnych list dokumentów,
 • przyporządkowywanie zwyczajowych dokumentów do kontrahentów,
 • dowolna ilość cenników,
 • rozbudowane zasady upustowe: o upusty kierownicze, o upusty w grupach towarowych, o upusty na pojedyncze towary, o upusty definiowane dla grup kontrahentów, o upusty specjalne dla kontrahenta, o upusty specjalne dla kontrahentów i towarów lub grup towarów, o upusty od sposobów płatności, o upusty od terminów płatności, o upusty od ilości kupowanych, o upusty z kart rabatowych,
 • możliwość definiowania promocji okresowych cenowych i procentowych na wybrane towary, grupy towarowe,
 • możliwość prowadzenia programów lojalnościowych,
 • współpraca z wagami metkującymi,
 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych,
 • współpraca z drukarkami etykiet,
 • współpraca z czytnikami kart rabatowych chipowych, magnetycznych,
 • rozbudowane podziały na grupy, branże, rodzaje, cechy towarów dla późniejszych analiz,
 • rozbudowane zasady ograniczania cen, marż, kontroli sprzedaży, upustów,
 • kontrola zakresu i uprawnień, autoryzacje na czynności specjalne, niebezpieczne czy wymagające zgody osób upoważnionych,
 • współpraca z kolektorami danych,
 • rozbudowane zasady prowadzenia inwentaryzacji,
 • on-line kontrola rozrachunków, sald, dopuszczeń do sprzedaży, wydania towaru,
 • obsługa częściowych płatności, zaliczek itp.,
 • zamówienia od klientów, rejestracja, współpraca w zamówieniach do dostawców,
 • wystawianie dowodów na podstawie innych (np. faktura z zamówienia, faktura sprzedaży z oferty itp),
 • zautomatyzowane zasady przygotowywania ofert,
 • wielomagazynowość,
 • wielooddziałowość możliwość prowadzenia zapasów bieżących, zapasów ekspozycyjnych, zapasów towarów „obcych”,
 • współpraca z systemami księgowymi, kasowymi itp.