Centrum bezpieczeństwa

System TOP CBI – jest systemem adresowanym zarówno do firm zainteresowanych analizą i śledzeniem stanu procesów i parametrów biznesowych, jak i firm chcących zapanować i zarządzać infrastrukturą IT oraz z wyprzedzeniem planować działania związane z pracą i wydajnością sprzętu.

W obszarze infrastruktury IT system CBI kontroluje głównie obszary sprzętu: jego wykorzystania, warunków pracy, obciążenia i możliwych zagrożeń dla pracy. Użytkownicy systemu są informowani zarówno o procesach przebiegających bez zakłóceń (zielone kontrolki) i ich stanie, jak również odpowiednio wcześnie są powiadamiani o koniecznych do podjęcia działaniach i możliwych zagrożeniach.

W obszarze zarządczym i biznesowym w systemie zastały zaimplementowane mechanizmy analiz wyników pomiarów, pozwalające na śledzenie dowolnych zdefiniowanych parametrów, wskaźników lub wyników oddziałów.

centrum-bezpieczenstwa

Dostęp do systemu możliwy jest z dowolnego komputera, dodatkowo system zapewnia dostęp poprzez urządzenia mobilne niezależnie od miejsca, w którym aktualnie znajduje się użytkownik.