Niezależnie od typu przechowywanych produktów oraz zajmowanej powierzchni, magazyn firmowy musi charakteryzować się porządkiem, bezpieczeństwem i wydajnością. Jak to osiągnąć? Jakich błędów unikać? Pomocny w  rozwiązywaniu i zapobieganiu problemów będzie, zatem system do zarządzania magazynami przygotowany przez firmę TOP S.A.

5 BŁĘDÓW W MAGAZYNIE

System WMS a klasyczny ERP – poznaj różnice

WMS (Wherhouse Managment System) Z jednej strony jak sama nazwa wskazuje służy do zarządzania magazynem, ale może być również wykorzystany do śledzenia przebiegu procesu produkcyjnego zarówno na poziomie zakładu, wydziału, czy wręcz konkretnego gniazda produkcyjnego.  Główną zaletą systemu jest optymalizacja pracy całego magazynu. Celem wdrożenia WMSa jest przyspieszenie i usprawnienie procesów logistycznych magazynu.

W przeciwieństwie do systemu ERP, WMS jest wyspecjalizowanym programem logistyczno-magazynowym, dedykowanym przedsiębiorcom o różnych profilach działalności (np. handlowej, spożywczej itp.) Od klasycznego magazynu ERP, różni się tym, że pozwala zarządzać magazynem, do poziomu konkretnej lokalizacji (magazyn/wydział, regał/proces, konkretna lokalizacja w regale/gniazdo produkcyjne) oraz jednostki logistycznej towaru (np. pudełka, palety, towaru/produktu) .

Top błędy i rozwiązania przy zarządzaniu magazynem

Bez względu na wielkość i rodzaj magazyn musi zapełnić swobodną realizację procesów i uporządkowane składowanie towarów. Jakie są najczęstsze błędy, które pojawiają się przy zarządzaniu magazynem? Jak je można wyeliminować? Oto lista błędów i propozycje rozwiązań, którą tworzyliśmy przez lata współpracy z naszymi klientami.

1. Nieodpowiednie wykorzystanie przestrzeni magazynowej

Najczęstszym problemem, jest brak miejsca w magazynie. Dlatego kluczowa jest odpowiednia organizacja magazynu. Maksymalizacja przestrzeni magazynowej może być realizowana np. przez wykorzystanie wysokości magazynu za pomocą wyższych regałów, podestów i pomostów. W zakresie infrastruktury pomocny będzie podział powierzchni magazynowych na odpowiednie strefy  (przyjęć, składowania, kompletacji zamówień i wydań) uwzględniając specyfikę działania danego przedsiębiorstwa. Doskonałym dopełnieniem będzie system TOP WMS, który optymalizuje trasy i wykorzystanie powierzchni magazynowej, narzucając rozmieszczenie  towaru z uwzględnieniem parametrów składowanych towarów (np. wagi, wymiarów).

2. Inwentaryzacja

To kolejny problem wynikający z braku bieżącej kontroli stanów magazynowych. Rozbieżność w dostawach, nadwyżki i niedobory magazynowe występują w każdej firmie. Dużym problemem są również inwentaryzacje przeprowadzane  w sposób tradycyjny (ręczny), gdyż często dochodzi do pomyłek. Rozwiązaniem tego problemu może okazać się program TOP WMS, który w czasie rzeczywistym udostępnia aktualne dane dotyczące stanów magazynowych. Program umożliwia również szybkie przeprowadzenie pełnej lub częściowej (dla określonej partii towarów lub lokalizacji magazynowej) inwentaryzacji. Dzięki temu dane o ilościach i położeniu towaru w magazynie są zawsze aktualne.

3. Błędy przy kompletacji i wydawaniu zamówienia

To bardzo powszechnie występujący problem magazynowy. Powstaje w wyniku pobierania niewłaściwych towarów lub pomyłki magazyniera przez realizację kilku zamówień w ramach jednego zlecenia. Dodatkowym problemem mogą być dokumenty magazynowe w formie papierowej,  przez które dochodzi do pomyłek i wydłuża się czas realizacji zamówień. System do zarządzania magazynem TOP WMS znacząco usprawnia kompletację i wydawanie zamówień. Program wskazuje zoptymalizowane trasy poruszania się magazynierów. Dodatkowo dzięki zastosowaniu terminali mobilnych, trudno o pomyłkę magazyniera, ponieważ przechodzi on podwójną weryfikację zamówienia. Wszystkie dokumenty magazynowe są generowane automatycznie i przesyłane do programów księgowych.  Ponadto, program dostarcza informacji o błędach pracowniczych np. który pracownik i jak często się myli.

4. Terminowanie się towaru

Problem terminowania się produktów dotyczy głównie branży spożywczej, czy farmaceutycznej.  Przyczyną terminowania się towarów jest przed wszystkim logistyka wydawania towaru, a także niewłaściwie określenie zapotrzebowania na produkty i brak kontroli nad stanami magazynowymi. Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest program TOP WMS, który na bieżąco monitoruje i wysyła komunikaty o parametrach i warunkach składowania , czy terminowania się towaru. Co więcej, system można ustawić według różnych zasad i kombinacji wydawania towaru, np. sezonowość, czy w myśl zasady FEFO (first expired first out), czyli w pierwszej kolejności są wydawane produkty o najkrótszej dacie ważności.

5. Brak możliwości zlokalizowania konkretnej partii towaru

Czasami dochodzi do sytuacji,  gdzie trzeba szybko zlokalizować daną partię towaru, która musi być np. wycofana lub przebadana. Trudna identyfikacja towaru może wynikać np. z niedostatecznego oznakowania produktów, palet, czy regałów. Oprogramowanie TOP WMS daje możliwość śledzenia, określenia lokalizacji danej partii towaru, a także pomaga uporządkować oznaczenia produktów poprzez kody kreskowe, QR i RFID.

Producent oprogramowania pomoże zaprowadzić porządek w magazynie

System WMS może być wykorzystywany zarówno w obsłudze magazynów wysokiego składowania, jak również klasycznych przestrzeniach do przechowywania, czy wydziałów produkcyjnych. Wiemy, że każda firma ma inną specyfikę działania i organizację logistyczną magazynu, dlatego konieczne jest dostosowanie WMS do indywidualnych potrzeb klienta. Jesteś zainteresowany optymalizacją swojego magazynu? Chcesz zadbać o komfort swoich pracowników? Pomożemy Ci dopasować oprogramowanie do Twoich potrzeb.