Co nas wyróżnia?

Kompleksowa oferta

W oferowanym przez nas zakresie leży wiele zintegrowanych części systemu ERP TOP9000 zapewniających pełną ewidencję zjawisk gospodarczych. Oferujemy pełny, kompleksowy pakiet oprogramowania (począwszy od zamówień przez dystrybucję, produkcję, księgowość, kadry i płace po internetowe narzędzia wspierające kontakt z Klientem, narzędzia analityczne klasy Business Intelligence i rozwiązania dedykowane tworzone dla najbardziej wymagających Klientów, oczekujących indywidualnego podejścia i rozwiązań „szytych na miarę”.

Doradztwo i konsulting

Dostarczając Klientom wybór odpowiednich narzędzi informatycznych, zapewniamy wszelkie niezbędne usługi konsultingowe. Konsultanci doradzają, w jaki sposób firma może usprawnić swoje wewnętrzne procesy, udoskonalić przepływ informacji przez organizację i poprawić efektywność działania. Projekt wdrożenia przygotowywany jest z uwzględnieniem obecnego funkcjonowania firmy, a także zmian, które mają zostać wykonane i celów, które mają zostać osiągnięte.

Indywidualne podejście

Od początku swojej działalności firma przyjęła odmienny od innych sposób sprzedaży oprogramowania. Nie sprzedaje produktów z półki pozostawiając Klienta samemu sobie, ale zajmuje się jego wdrożeniem w miejscach instalacji i jednocześnie szkoleniem pracowników z zakresu obsługi poszczególnych modułów oprogramowania. Takie podejście, jak również skalowalność i otwartość systemu pozwala na szybkie dopasowanie oprogramowania do specyficznych wymagań organizacji przedsiębiorstwa danego Klienta.

Stosunek jakości do ceny

Produkty nasze są cały czas unowocześniane i dostosowywane do zmieniających się warunków i oczekiwań Klienta. Cechują się bezpieczeństwem pracy, elastycznością i efektywnością, dzięki czemu wspierają rozwój naszych Klientów. Wysoką jakość oprogramowania, łatwość w obsłudze i zagwarantowanie bezpieczeństwa danych osiągnięto po wielu latach współpracy ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, w których systemy były wdrażane. Jednocześnie dzięki wyeliminowania konieczności zakupu zagranicznych (na ogół drogich) dodatkowych narzędzi programistycznych oraz wykorzystaniu rozwiązań Open Source nasze systemy osiągnęły niezwykle korzystny współczynnik jakości do ceny Pragniemy podkreślić, że zastosowane przez nas technologie nie wymagają dodatkowych nakładów finansowych na zakup licencji bazy danych jak również licencji serwera Linux co obniża koszty implementacji naszych rozwiązań.

Szybkość Wdrożenia

Krótki czas wdrożenia naszego systemu (również w przypadku przedsiębiorstwa wielooddziałowego) wynika z posiadanego przez zespół wdrożeniowy dużego doświadczenia oraz możliwości transmisji do niego danych z aktualnie wykorzystywanych baz danych. Wdrożenie może być realizowane kompleksowo lub etapowo. Najczęściej wdrożenia wymagają dodatkowej integracji systemów TOP S.A. z oprogramowaniem innych dostawców. Integracja odbywa się za pomocą specjalnie przygotowanych interfejsów. Dzięki temu możliwe jest pełne wykorzystanie posiadanej przez Klienta infrastruktury informatycznej.

Indywidualne „szyte na miarę rozwiązania”

Ponieważ jesteśmy producentem całości oferowanych systemów, jesteśmy w stanie modyfikować produkty tak, aby zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających firm, co nieosiągalne jest w przypadku zakupu gotowego oprogramowania lub zakupu od pośredników – firm wyłącznie odsprzedających systemy lub pośredniczących w ich sprzedaży. Nasze oprogramowanie jest wdrażane z uwzględnieniem indywidualnych, uzgodnionych z odbiorcą potrzeb i celów. Powyższe podejście pozwala zmaksymalizować końcowe korzyści dla użytkownika, i optymalnie dopasować system do specyfiki działania odbiorcy.

Stała opieka supportowa

Po zakończeniu procesu wdrożenia oprogramowania użytkownicy naszych systemów objęci są naszą stałą opieką prowadzoną w sposób zdalny lub w przypadkach koniecznych bezpośrednio w miejscu instalacji. Jesteśmy firmą, której model biznesowy opiera się na ścisłej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi (Klientami), świadcząc szeroki wachlarz usług posprzedażnych. Przedsiębiorstwo rozwijając swoją działalność dokonuje często zmian w procesach operacyjnych jak i informacyjnych. Możliwość dopasowania oprogramowania do zmieniających się warunków w przedsiębiorstwie oraz doradztwo i szybkie działanie z naszej strony skutecznie wspiera rozwój naszych Klientów.

Trwałość Instytucjonalna

Nasza firma od 20 lat w sposób ciągły zajmuje się informatyką, co pozwala nam twierdzić, że jesteśmy solidnym partnerem dla naszych Klientów. Jest to jednym z najistotniejszych czynników warunkujących pewność, trwałość oraz możliwość późniejszej modernizacji i rozwoju przyjętych rozwiązań.

TOP S.A. jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia INFORMATYKA PODKARPACKA, opiekuna Wschodniego Klastra Informatycznego.