TOP Zasoby ludzkie

staff

MODUŁ Kadry

Moduł służy do prowadzenia ewidencji kadrowej pracowników. Umożliwia podział pracowników zgodnie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Pozwala na przypisanie pracowników do różnych systemów wynagradzania. Dowolne kalendarze w powiązaniu z ewidencją absencji i planowaniem urlopów pozwalają elastycznie zarządzać zasobami ludzkimi. Współpracuje z programem Płatnik.

MODUŁ Płace

Moduł umożliwia naliczanie wynagrodzeń w różnych systemach wynagradzania (m.in. akord, prowizja). Posiada w pełni definiowane metody liczenia poszczególnych składników. Umożliwia rozliczanie umów zleceń. Generuje deklaracje PIT, współpracuje z programem Płatnik oraz generuje kompletne noty księgowe.

MODUŁ Planowanie

Moduł umożliwia planowanie obsady stanowisk w okresach długo i krótkoterminowych, uwzględniając strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, priorytety obsady stanowisk, umiejętności pracowników. Uwzględnia bieżące i planowane absencje wprowadzając automatyczne korekty planu na przyszłość.

Pełny opis produktu