W dniach 6 i 7 listopada nasza firma uczestniczyła w Dniach Polskich w Turynie zorganizowanych przez Ambasadę RP we Włoszech.

Wybór Turynu, stolicy Piemontu, nie był przypadkowy. Podobnie jak Lubelskie i Podkarpackie w Polsce, Piemont jest we Włoszech regionem wiodącym w sektorze lotniczym i nowych technologii.

To właśnie tam powstało włoskie radio i telewizja, swoją działalność rozpoczęły takie firmy jak Olivetti, Telecom, Omnitel. Obecnie w sektorze zaawansowanych technologii działa 13 tys. piemonckich małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają prawa do 20 procent wszystkich włoskich patentów w sektorze ICT. Piemont jest także ważnym ośrodkiem technologii lotniczych, z koncernami takimi jak Alenia Aeronautica, Thales Alenia Space, Avio, Selex oraz 300 mniejszymi producentami, których roczny przychód wynosi 2,5 mld euro.

Głównymi elementy programu Dni Polskich były seminaria poświęcone zaawansowanym technologiom, od których zależy konkurencyjność Europy w epoce globalizacji; multimedialna wystawa obrazująca polskie osiągnięcia na polu nowatorskich technologii; dwa seminaria na temat przemysłu lotniczego i sektora ICT, połączone ze spotkaniami B2B.