17 grudnia 2012

Do oferty zintegrowanego oprogramowania wprowadzamy system TOP DMS

TOP DMS jest systemem typu Document Management System i służy do zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w przedsiębiorstwie.

System daje możliwość zdefiniowania ścieżek elektronicznego obiegu dokumentów danego typu, jak również pozwala użytkownikom (w ramach przydzielonych uprawnień) na tworzenie własnych ścieżek. System zapewnia elektroniczną archiwizację i śledzenie zmian w dokumentach w powiązaniu z wykonującym je użytkownikiem.

W systemie zostały zaimplementowane mechanizmy przypominające i monitorujące terminy, stan dokumentów i czas poświęcony na pracę nad nimi, kompletujące dokumenty wg spraw czy kontrahentów.