W dniach 9-11 marca 2016 weźmiemy udział w seminarium „Go High Tech! Discover Possibilities for Danish-Polish Cooperation within IT, Green-Tech and R&D” w Kopenhadze.

Organizatorem Seminarium jest Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze. Koncepcja zorganizowania seminarium powstała jako odpowiedź na duże zainteresowanie i liczne pytania dotyczące sektora IT w Polsce, które trafiały do Ambasady.

Tematem przewodnim seminarium będą możliwości współpracy polsko-duńskiej w sektorze IT, Green-Tech oraz badań i rozwoju. Seminarium otworzy Ambasador i Radca WPHI oraz przedstawiciel polskiego resortu ds. rozwoju i duńskiego ds. biznesu i wzrostu. Do roli prelegentów i uczestników w seminarium zaproszono m.in. duńskie i polskie instytucje państwowe (ministerstwa), izby handlowe, firmy z branży, polski(e) i duński(e) uniwersytet(y)/uczelnie techniczne, polskie i duńskie klastry, w tym również Duńską Konfederację Przemysłu (DI), która jest stowarzyszeniem największych duńskich firm.