Produkcja

System posiada szereg specjalizowanych rozwiązań pozwalających lepiej zarządzać przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Do korzyści jakie odniosły przedsiębiorstwa produkcyjne po wdrożeniu systemu TOP9000 należy zaliczyć m.in:

  • panowanie nad korzystnymi poziomami zaopatrzenia materiałowego dla zapewnienia ciągłości produkcji, zmniejszenie zapasów nadmiernych, ostrzeganie przed brakami,
  • śledzenie przebiegu realizacji zlecenia Klienta – od zamówienia poprzez produkcję, do dostawy i fakturowania,
  • zautomatyzowany system doboru partii produkcyjnych optymalizuje zamówienia i profil produkcji zakładu, dzięki czemu poprawia się dostępność produktów i czas realizacji zamówień Klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu zapasów wyrobów niepotrzebnych i nadmiernych,
  • obserwacja w systemie TOP9000 wyników automatycznego rozliczenia procesów produkcji pozwala na kontrole poprawności wycen TKW i odstępstw kosztów planowanych i rzeczywistych, a w konsekwencji prawidłową wycenę produktów,
  • wiedza o rentowności sprzedawanych produktów (zastosowanie wielowymiarowych narzędzi analitycznych klasy OLAP) – rentowność produktów, grup produktów sprzedawanych w podziale na firmy, rejony, powiaty, województwa, kraje, skutkująca zmianą profilu Klientów, zmianą polityk rabatowych, profilu produkcji itp.,
  • obsługa magazynów paczek, składowania pozycyjnego czy chaotycznego znakomicie poprawia wykorzystanie powierzchni magazynowych,
  • wykorzystanie narzędzia planowania produkcji uwzględniającego statystyki sprzedaży, zamówienia Klientów i możliwości produkcyjne pozwala na właściwe pod kątem potrzeb Klientów planowanie co i kiedy powinno być produkowane zwiększając dostępność produktów dla Klientów końcowych przy zmniejszeniu poziomu zapasu wyrobów,
  • zastosowanie narzędzia pomocnik menedżera znacząco usprawnia pracę pracowników bezpośrednio produkcyjnych, przekazując im informacje o zadaniach i technicznym sposobie ich wykonania oraz pobierając dane o faktycznych wykonaniach i ewentualnych opóźnieniach.