Centrum logistyczne

Dla firm posiadających rozbudowany dział logistyki przygotowaliśmy szereg narzędzi wspierających je w obszarze planowania zamówień, prowadzenia magazynu, przyjmowania zamówień i kompletacji wydań.

Dzięki automatowi zamówień w przedsiębiorstwie zamówienia są składane automatycznie z uwzględnieniem m.in.

  • zapasu
  • rotacji
  • trendu
  • historii zamówień
  • opakowań
  • zaleceń co do minimum i maximum zapasu
  • okresów dostaw
  • nadmiarów, nierotów, towarów kluczowych
  • kosztów magazynowania i zamrożonego kapitału
  • kosztów utraconej marży
  • prognoz popytu
  • warunków logistycznych
  • warunków i promocji producenta
  • optymalizacji transportu
  • innych

Dane ilościowe o zamówieniach własnych i obcych są dostępne dla magazynierów pracujących w magazynie wysokiego składowania. Magazynierzy pracujący na terminalach dostają narzędzie do kontroli poprawności przyjęć i wydań. System oprócz kontroli zgodności operacji i asortymentu generuje również odpowiednie dokumenty w tym automatyczne dokumenty różnic.

Wszystkie dane o operacjach magazynowych są ewidencjonowane w systemie i stanowią podstawę pracy m.in. systemów analitycznych, sprzedażowych czy systemów powiadamiania odbiorców o wysłanych przesyłkach.