Centrum logistyczne

Dla firm posiadających rozbudowany dział logistyki przygotowaliśmy szereg narzędzi wspierających je w obszarze planowania zamówień, prowadzenia magazynu, przyjmowania zamówień i kompletacji wydań.

Dzięki automatowi zamówień w przedsiębiorstwie zamówienia są składane automatycznie z uwzględnieniem m.in.

 • zapasu
 • rotacji
 • trendu
 • historii zamówień
 • opakowań
 • zaleceń co do minimum i maximum zapasu
 • okresów dostaw
 • nadmiarów, nierotów, towarów kluczowych
 • kosztów magazynowania i zamrożonego kapitału
 • kosztów utraconej marży
 • prognoz popytu
 • warunków logistycznych
 • warunków i promocji producenta
 • optymalizacji transportu
 • innych

Dane ilościowe o zamówieniach własnych i obcych są dostępne dla magazynierów pracujących w magazynie wysokiego składowania. Magazynierzy pracujący na terminalach dostają narzędzie do kontroli poprawności przyjęć i wydań. System oprócz kontroli zgodności operacji i asortymentu generuje również odpowiednie dokumenty w tym automatyczne dokumenty różnic.

Wszystkie dane o operacjach magazynowych są ewidencjonowane w systemie i stanowią podstawę pracy m.in. systemów analitycznych, sprzedażowych czy systemów powiadamiania odbiorców o wysłanych przesyłkach.