Analizy i raporty

Z systemów firmy TOP użytkownik może otrzymywać wyniki raportów i analiz za pomocą kilku narzędzi:

Raportów SQL: wbudowane zestawy procedur pozwalających na generowanie własnych zapytań i zestawień w oparciu o dane systemu. Moduły analiz SQL pozwalają na przydzielanie określonych możliwości analitycznych typom użytkowników, zapamiętywanie ich w systemie i realizację na życzenie. Każdy system wyposażony jest w narzędzie pozwalające na graficzne projektowanie zaawansowanych raportów jedno i wielostronicowych, wykonywanych następnie z programów TOP SA.

Systemu TOP Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego: użytkownik jest informowany o stanie procesów i zasobów (system może obejmować zarówno zagadnienia biznesowe jak również infrastruktury).

System zbudowany jest w oparciu o wielowymiarowe narzędzia klasy OLAP. Analizy OLAP sprawiają, że analizowanie danych zorganizowanych w wielowymiarowe kostki (rozwinięcie kostki często bywa równoważne tysiącom tabel płaskich) staje się znacznie prostsze, a pozyskanie informacji zarządczych dużo szybsze. Analizy mogą być prosto modyfikowane przez użytkownika, może on też dodawać własne miary obliczane, zapamiętywać wzorce raportów i kostki danych.

Dokładniejszy opis systemu Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego oraz systemu Business Intelligence znajdą Państwo w zakładce Produkty.