Informatyka podkarpacka

Z dniem 24 kwietnia 2006 roku zostało utworzone Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, zrzeszające firmy z regionu południowo – wschodniej Polski, zajmujące się m.in. sprzedażą sprzętu komputerowego, tworzeniem oprogramowania czy montażem sieci komputerowych. Dzięki współpracy i efektom synergii zaistniała możliwość konkurowania z większymi firmami z branży.

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka stało się koordynatorem i pomysłodawcą utworzenia Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Od samego początku nasza firma aktywnie zaangażowała się w „życie” klastra, aktywnie uczestniczymy w projektach organizowanych przez klaster doceniając jego rolę w budowaniu wizerunku i promocji firm informatycznych Polski Wschodniej.

Klaster daje nam możliwość wymiany doświadczeń z naszymi partnerami, prowadzenia wspólnych projektów i wspólnych działań wizerunkowych przy zachowaniu zdrowej konkurencji. Ze swojej strony rewanżujemy się swoja wiedzą i doświadczeniem, którymi chętnie dzielimy się i wymieniamy z naszymi Partnerami z Klastra.

Więcej informacji o organizacjach, których jesteśmy członkiem oraz współzałożycielem znajdziecie Państwo na stronach: