Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (niezależnie czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza – mikro firma czy mały, średni lub duży podmiot), będzie musiał wysyłać co miesiąc JPK_VAT.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Wszystkich użytkowników naszego oprogramowania, będących mikro przedsiębiorstwami, zapraszamy do kontaktu z naszym działem supportu, w celu wcześniejszego przygotowania narzędzi wspierających wysyłkę JPK.

tel. 17 856 39 99
e-mail: topsa@topsa.com.pl