Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących – kas online.

Kasy fiskalne online to kasy fiskalne, posiadające stałe połączenie z Internetem, które umożliwiają w sposób zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Dane z kas on-line zawierają wszystkie informacje z paragonów m.in. NIP podatnika i jego dane adresowe, podstawę opodatkowania, kwotę podatku, stawkę VAT, rodzaj towaru/usługi, datę i czas sprzedaży.

Możliwość stosowania kas online oznacza, że nie nakłada się obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line (z wyjątkiem niektórych branż).

Do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online zobowiązani są podatnicy poszczególnych branż w następujących terminach.

  • Od 1 stycznia 2020 roku kasy fiskalne online musi wprowadzić branża paliwowa oraz warsztaty samochodowe i wulkanizatorzy.
  • Od 1 lipca 2020 roku kasy fiskalne online będą obowiązkowe dla hoteli, gastronomii oraz sprzedaży węgla.
  • Od 1 stycznia 2021 roku kasy fiskalne online muszą wprowadzić salony kosmetyczne, fryzjerskie, branża usług budowlanych, lekarze, prawnicy i branża fitness.

Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza wskazanymi wyżej branżami, będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej – w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.

Jednocześnie, w celu sukcesywnej wymiany kas starego typu na kasy online wprowadzono terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (będzie jednak można ich używać). Terminy te są następujące:
– 31 grudnia 2022 r. dla kas z elektronicznym zapisem kopii
–  31 sierpnia 2019 r. dla kas z papierowym zapisem kopii

Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje tylko na zakup urządzeń online i nadal będzie wynosić 90% jej ceny zakupu (bez podatku), ale nie więcej niż 700 zł. Ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania kas online.