Komunikaty i dokumenty spółki
Pliki do pobrania:

Dnia 19 lipca 2021 roku zakończyło się badanie bilansu spółki przez EKSPERT Biuro Usług Finansowo -Księgowych i Ekspertyz Sp. z o.o. wydaniem Sprawozdania biegłego rewidenta.

Dnia 4 sierpnia 2021 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki.