Szanowni Państwo,
na skutek znacznego zwiększenia wielu składników kosztowych, TOP S.A zmuszone jest wprowadzić fakturowanie wszelkich usług realizowanych na rzecz Klientów w trybie comiesięcznym. Od początku 2022 prowadzimy ścisłą ewidencję czasu i pracy na rzecz Klientów. Na koniec każdego miesiąca (chyba, że umowy mówią inaczej) będziemy obciążać Państwa fakturami za zrealizowane prace bardziej dokładnie niż dotychczas. Obciążenie oczywiście nie dotyczy prac gwarancyjnych, czy objętych odrębnymi umowami (np. supportowymi).

Mamy nadzieję, że spotka się to z Państwa zrozumieniem.
Zarząd TOP SA.