Już po raz kolejny TOP S.A. zdobyło tytuł Gepard Biznesu 2018. Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, które zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł uzyskało 856 firm z branży informatycznej.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. zł. Policzono również ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szczegółowy ranking firm znajduje się tutaj:
Ranking Gepardy Biznesu 2018