Nasza firma po raz trzeci z rzędu uzyskała tytuł Geparda Biznesu. Tytuł został przyznany na podstawie rankingu przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według metodologii liczenia Wywiadowni Handlowej InfoCredit.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2012 miały każdego roku przynajmniej pół miliona zł przychodów netto, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia a następnie policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W rankingu zastało przebadanych 712 przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego Nasza firma uzyskała wskaźnik dynamiki wzrostu wartości rynkowej 46%.