Nasza firma uzyskała tytuł Efektywna Firma 2013.

Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Efektywna Firma od 2008 r. Przez sześć lat przeanalizował wyniki finansowe ponad 3 milionów przedsiębiorstw.

W województwie podkarpackim do rankingu zakwalifikowano 712 przedsiębiorstw.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:

  • Dane finansowe we wszystkich latach 2011-2012,
  • Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 500 tys PLN we wszystkich latach 2011-2012,
  • Dodatni kapitał własny we wszystkich latach 2011-2012,
  • Dodatni zysk netto w 2011-2012,
  • Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe według MSSF.

Średnia efektywność naszej firmy z lat 2011 -2012 wyniosła 11,6%

Nasza firma uzyskała również prawo do używania tytułu „ Mocna Firma Godna Zaufania 2013″ przysługuje on firmom, które w danym roku są jednocześnie Gepardem Biznesu i Efektywną Firmą.