Wszystkie aktualności
17 grudnia 2012

Do oferty zintegrowanego oprogramowania wprowadzamy system TOP DMS TOP DMS jest systemem typu Document Management System i służy do zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w przedsiębiorstwie. System daje możliwość zdefiniowania ścieżek elektronicznego obiegu dokumentów danego typu, jak również pozwala użytkownikom (w ramach przydzielonych uprawnień) na tworzenie własnych ścieżek. System zapewnia elektroniczną archiwizację i śledzenie zmian […]

System etykiet elektronicznych prezentujących informacje o produkcie powoduje, że oprócz klasycznej nazwy i ceny towaru, centralnie sterowane etykiety, mogą prezentować np. informacje o parametrach technicznych, elementy graficzne, czy inne informacje wskazane przez użytkownika jak np. wyświetlane w odpowiednich cyklach i trybach krótkie hasła reklamowe. System Elektronicznych Etykiet Cenowych zapewnia dużą elastyczność i szybkość dwukierunkowej wymiany […]

Nasza firma jako członek Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka jest współorganizatorem konferencji kierowanej do kadry zarządzającej firmami wielooddziałowymi, pt. „Systemy przyszłości dla branży handlowej”. Udział w konferencji to wyśmienita okazja, aby poznać nowoczesne rozwiązania informatyczne dla firm wielooddziałowych oraz porozmawiać z ekspertami od systemów zarządzania sprzedażą i logistyką. Podczas konferencji będą poruszane następujące tematy: B2B, B2C i […]